TALHA HAKSEVER


1978 yılında Konya’da doğdu. 1994 yılında Mimar Sinan Üniversitesi’nde mimarlık eğitimine başladı. 1997-2005 yılları arasında çeşitli mimarlık firmalarında çalıştı. Özel sektörde edindiği tecrübeler ışığında 2005 yılında TaHa Mimarlık adı altında kendi mimarlık ofisini kurdu. O tarihten itibaren mimarlık ve dekorasyon işleri yapmaktadır Doğal yaşama düşkünlüğü nedeni ile Ekolojik Mimari üzerine çeşitli araştırmalar yapmakta ve yüksek lisans tezini bu konu üzerine hazırlamaktadır.İstanbul bölgesi, yurt içi ve yurt dışında çeşitli projelere imza atmış bulunmaktadır. Yaptığı işler arasında konut, alışveriş merkezi, otel projelerinin mimari projeleri ve iç mimari projeleri bulunmakta ve proje üretmeye devam etmektedir.


FELSEFE


Mimarlık; yaşamı biçimlendirme sanatıdır. Bizde, ideolojik açıdan, yaşam biçimimiz olarak öngördüğümüz mimarlık sanatını seçkin ve özgün projeler üreterek ortaya koymaktayız. Öncelikli amacımız, özgün projeler üretmek ve üretirken de tasarımımızın fonksiyonelliğini korumasıdır.Bir yapıyı tasarlarken bütünün içerisinde ki her küçük parçayı da tasarlamak ve öngörmek ana hedefimizdir. Bunun için mimarlığı sadece bina tasarlamak olarak değil, ekolojik çevre ile uyumlu, yaşamımız içerisinde ki bütün malzemelerin ve aktivitelerin tasarımı olarak kabul etmekte ve projelerimizi bu doğrultuda üretmekteyiz.Architecture is the art of shaping life. Architecture is an ideological style of life for us and because of this, we are producing private and unique projects. Our prior aim is to make private and unique projects and by the way to keep our designs functional too. Our aim is forming and foreseeing every small part in complete , when designing a building. For this reason, architecture is not only designing a building, it is a design of materials and activities that is compatible with the egolojical environment and thus we are designing our projects in this direction.